28 Akcja Sprzątanie świata – Polska 2021

Tegoroczne Sprzątanie Świata, odbyło się pod hasłem „Myślę, więc nie śmiecę” . Z tej okazji między 16 a 21 września 2021r. nasza szkoła podjęła szereg  działań, dzięki którym mogliśmy się nauczyć,  jak nie tworzyć niepotrzebnych odpadów i  stawać się coraz bardziej odpowiedzialnymi konsumentami.

W ramach akcji uczniowie klas I-III zaopatrzeni w worki i jednorazowe rękawiczki sprzątali tereny wokół szkoły, natomiast najstarsi uczniowie z klas 8 sprzątali tereny wokół Gminnej Biblioteki Publicznej. Ponadto w klasach 4-7 przeprowadzono zajęcia pt. „Czy plastik szkodzi Ziemi?”. W trakcie zajęć uczniowie poznali właściwości plastiku ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń, jakie niesie on dla środowiska. Wykonano także sznurek czasu, który zilustrował uczniom, jak długo rozkłada się plastik w porównaniu do innych materiałów. W szkole zorganizowano także wystawę prac uczniów wykonanych ze śmieci.