Stypendia Wójta Gminy Gierałtowice

Stypendium Wójta Gminy Gierałtowice to nagroda przyznawana co roku uczniom gminnych placówek oświatowych za wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia w  olimpiadach przedmiotowych.

W naszej szkole takie wyróżnienia 8 października otrzymali  z rąk Wójta Leszka Żogały następujący uczniowie:

  1. Marek Smolnik
  2. Krzysztof Smolnik
  3. Milena Marciniak
  4. Jakub Jendryczko
  5. Małgorzata Rajca
  6. Aneta Machulik
  7. Marek Gabor
  8. Monika Karczmarz

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzmy kolejnych sukcesów!

 zdjęcie: Jerzy Miszczyk