Dyżury przedszkoli w okresie ferii letnich 2024 r.

Informuję, że w okresie ferii letnich przedszkola na terenie gminy pełnią dyżury według następującego harmonogramu:

  • Lipiec 2024

– Gminne Przedszkole w Przyszowicach

  • Sierpień 2024

– Gminne Przedszkole w Gierałtowicach

– Gminne Przedszkole w Paniówkach

Deklaracje uczestnictwa dostępna jest na stronie internetowej przedszkola, w zakładce „pliki do pobrania”.

Wypełnione dokumenty należy składać do sekretariatu macierzystego przedszkola, w dniach 14 – 22 maja 2024 r. W przypadku chęci zapisu dziecka na dwa miesiące wakacyjne należy złożyć dwie odrębne karty z zaznaczonym terminem i wybranym przedszkolem.

Ze względu na trwającą rozbudowę przedszkola w Chudowie w miesiącu lipcu dyżur będzie pełniło wyłącznie przedszkole w Przyszowicach.

Uprzejmie prosimy o zrozumienie sytuacji i w miarę możliwości zgłaszanie na dyżur dzieci, które w danym okresie pozbawione są możliwości zapewnienia im opieki w domu.

Korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu odbywa się zgodnie ze statutem przedszkola i możliwościami organizacyjnymi danego przedszkola w tym liczbą dostępnych miejsc w grupach podczas wakacji.