Informacja dotycząca rekrutacji na nowy rok szkolny

Zachęcamy się do zapoznania się z informacjami dotyczącymi
tegorocznej rekrutacji do przedszkoli.

https://bip.gieraltowice.pl/10408/rekrutacja-do-przedszkoli-na-rok-szkolny-20242025.html

Witryna rekrutacyjna dostępna będzie od 11 marca od godziny 8:00 pod
adresem

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminagieraltowice [1]