Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2024/2025

Szanowni Rodzice,

podajemy terminy postępowania rekrutacyjnego,

do przedszkoli na terenie Gminy Gierałtowice na rok szkolny 2024/2025

Dzieci kontynuujące uczęszczanie do przedszkoli w naszej gminie nie będą brały udziału w procesie rekrutacyjnym.

Obowiązkiem Rodziców ww. dzieci jest złożenie w terminie do dnia 29 lutego 2024 r. deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu, do którego aktualnie uczęszcza dziecko. Deklaracje dotyczące kontynuowania wychowania przedszkolnego są do pobrania bezpośrednio na stronie internetowej danego zespołu szkolno-przedszkolnego lub w jego sekretariacie.

            Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 będzie przeprowadzona przy wykorzystaniu systemu elektronicznego Vulcan. Link do rejestracji w systemie zostanie udostępniony przed terminem składania wniosków przez rodziców, poprzez stronę internetową gminy oraz przedszkoli.

https://bip.gieraltowice.pl/download/attachment/23373/zarzadzenie-nr-0050_13_2024-z-dnia-18-stycznia-2024-rekrutacja-przedszkole-2024_2025.pdf