Informacja dla Rodziców dzieci z grup Zajączki i Motylki

Drodzy Rodzice!

Ze względu na warunki organizacyjne, a w szczególności konieczność zapewnienia opieki i kształcenia dzieciom realizującym obowiązek rocznego przygotowania szkolnego wszystkie dzieci z grupy „Motylki” pozostają w swojej grupie, gdzie wychowawcą będzie p. Aleksandra Grygierowska. Natomiast wychowawcą dzieci z grupy „Zajączki” oraz dzieci nowoprzyjętych w trakcie rekrutacji będzie p. Justyna Niedziela.