Rodzinna Majówka

3 czerwca 2023 r. w Szkole Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Gierałtowicach odbył się szkolny festyn, który był podsumowaniem obchodów 90 – lecia tej szkoły. Nasze przedszkolaki swoimi występami uświetniły „Rodzinną Majówkę”, za co serdecznie dziękuję zarówno dzieciom jak ich opiekunom, Wyrazy podziękowania kieruję również do naszych nauczycieli oraz Rady Pedagogicznej za pełne zaangażowanie w naszą wspólną inicjatywę.