Realizacja projektu „Przedszkole uczy, bawi i wychowuje…”

Nasze przedszkole realizuje projekt „Przedszkole uczy, bawi, wychowuje…” z wykorzystaniem pozyskanej dzięki współpracy z Fundacją JSW tablicy multimedialnej oraz innych pomocy dydaktycznych (klocki, sklepik, teatrzyk Kamishibai). W grupie „Pszczółki” w ramach realizacji tematu „Polskie symbole narodowe” zaproponowano dzieciom wiele różnych aktywności, np. gry edukacyjne, prezentacje multimedialne. Wiedza przekazana w ten sposób dzieciom staje się inspiracją do dalszych twórczych działań, takich jak tworzenie prac plastycznych oraz do zadawania pytań a także dzielenia się swoimi myślami i współpracy w zespole.