Zasady organizacji dyżurów w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gierałtowice w okresie wakacyjnym w 2023 r.