Przedszkole uczy, bawi, wychowuje…

Z przyjemnością informujemy, że Gminne Przedszkole w Gierałtowicach wdraża projekt „Przedszkole uczy, bawi, wychowuje…”, na realizację którego pozyskaliśmy środki z Fundacji JSW. Projekt ten został zainicjowany w celu wprowadzenia innowacyjnych działań edukacyjnych i rozwojowych, które mają przyczynić się do podniesienia jakości nauczania i zapewnienia atrakcyjnych warunków rozwoju dzieciom. Dzięki pozyskanym od Fundacji JSW środkom finansowym, przedszkole ma możliwość zakupu nowoczesnego wyposażenia edukacyjnego, takiego jak monitor interaktywny oraz inne pomoce dydaktyczne. Jesteśmy wdzięczni Fundacji za przyznanie środków finansowych na realizację tego projektu. Wierzymy, że uzyskane wsparcie przyczyni się do zapewnienia wysokiej jakości edukacji w naszej placówce. Projekt jest realizowany od kwietnia, natomiast zakończenie działań planujemy w listopadzie 2023 roku.