Zasady rekrutacji

Poniżej podaję kilka najważniejszych informacji praktycznych dotyczących naboru do przedszkola.

Rodzice wypełniają wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola w formie elektronicznej. Witryna naborowa dla rodziców będzie dostępna od 27 lutego do 10 marca br. (do godz. 15.00)  https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminagieraltowice

Rodzice/prawni opiekunowie korzystający z komputera i Internetu powinni otworzyć stronę: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminagieraltowice
 oraz

 1. wpisać dane osobowe dziecka i rodziców/prawnych opiekunów,
  1. wybrać z listy maksymalnie 3 placówki,
  1. utworzyć listę preferencji – ustalić kolejność przedszkoli/szkół (oddziały przedszkolne), zaczynając od tego, którego wybór jest najbardziej preferowany, placówka ta będzie nazywana placówką I–go wyboru,
  1. zaznaczyć kryteria, które dziecko spełnia,
  1. wydrukować wniosek z załącznikami, dołączyć wymagane dokumenty/oświadczenia, podpisać i złożyć w przedszkolu/szkole podstawowej I-go wyboru.

Rodzice/prawni opiekunowie nie korzystający z komputera i Internetu powinni:

 1. pobrać wniosek wraz z załącznikami w dowolnym przedszkolu/szkole podstawowej oddziałami przedszkolnymi,
 2. wypełnić ręcznie, zaznaczyć spełniane kryteria, podpisać wniosek, dołączyć wymagane dokumenty/oświadczenia,
 3. złożyć w przedszkolu/szkole podstawowej I-go wyboru.

Więcej informacji można znaleźć tutaj:
https://gieraltowice.pl/9574/rekrutacja-2023-przedszkole.html