Potwierdzenie woli zapisania dziecka do przedszkola

Przypominam rodzicom dzieci zakwalifikowanych do Gminnego Przedszkola w Gierałtowicach na rok szkolny 2022/2023, że jutro (30 marca 2022 r.) mija termin złożenia w przedszkolu tzw. „Poświadczenia woli”.
Druk poświadczenia znajduje się w plikach do pobrania. Istnieje również możliwość potwierdzenia drogą mailową (na adres przedszkole@zspgieraltowice.pl należy przesłać informację z imieniem i nazwiskiem dziecka, datą urodzenia i nr PESEL dziecka). W przypadku braku poświadczenia, dziecko nie zostanie przyjęte, a na jego miejsce trafi dziecko z listy dzieci niezakwalifikowanych (a lista jest niestety długa).

Życzę dobrych dni
Dorota Jęchorek

Zobacz wpis