Rekrutacja – potwierdzenie woli

Przypominam, że jutro upływa termin złożenia potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych zgodnie z harmonogramem postępowania kwalifikacyjnego mają obowiązek potwierdzenia, czy w dalszym ciągu chcą, by dziecko uczęszczało do naszego przedszkola.

Potwierdzenie woli można:

 • dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły,
 • przesłać skan wypełnionego potwierdzenia (druk w zakładce „Pliki do pobrania”)
 • napisać maila potwierdzającego wolę przyjęcia dziecka do naszego przedszkola (w mailu należy podać imię i PESEL dziecka)
  Adres do korespondencji mailowej: przedszkole@zspgieraltowice.pl
  Dorota Jęchorek
  wicedyrektor
  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym