Zajęcia adaptacyjne dla „nowych” :) dzieci

Informuję, że zajęcia adaptacyjne dla dzieci, które zostały przyjęte na rok szkolny 2020/2021 odbędą się w środę i piątek (26 i 28 sierpnia) w godzinach od 9:00 do 10:30.

W związku z reżimem sanitarnym w zajęciach może uczestniczyć tylko jeden rodzic dziecka.

Zajęcia w środę będą odbywały się w ogrodzie przedszkolnym.
W piątek dzieci zostaną same z nauczycielkami w salach zajęć, natomiast rodziców zapraszam na spotkanie ze mną i  p. dyrektor Urszulą Cieślik.
Spotkanie odbędzie się w auli szkolnej .

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego rodzice  zobowiązani są
do dezynfekcji rąk po wejściu na teren przedszkola, noszenia maseczki
oraz zachowania dystansu społecznego 1,5 m.

Pozdrawiam i zapraszam Dorota Jęchorek – wicedyrektor w Zespole Szkolno-Przedszkolnym