Wznowienie zajęć w przedszkolu

Informuję, że od 1 lipca 2020 r. nastąpi wznowienie działalności opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej naszego przedszkola. W okresie wakacyjnym nasze przedszkole będzie funkcjonować w godzinach od 6:30 do 16:30.

W związku z trwającą nadal epidemią COVID-19 zajęcia odbywać się będą w reżimie sanitarnym, zgodnie z Wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

Dlatego proszę Rodziców, którzy zgłosili swoje dzieci na okres wakacyjny o zapoznanie się
z procedurami, które będą obowiązywać w naszym przedszkolu i wypełnienie niezbędnych oświadczeń.

Podpisane oświadczenia i wypełnioną ankietę (01, 02, 03) należy dostarczyć do przedszkola w pierwszym dniu uczęszczania dziecka do przedszkola. W przypadku braku możliwości wydrukowania wymaganych oświadczeń, będzie można wypełnić je na miejscu
w przedszkolu, w pierwszym dniu pobytu dziecka.

00-Procedura-bezpieczenstwa-w-związku-z-epidemią-COVID-19

01-Oświadczenie-rodzica-w-sprawie-udzialu-dziecka-w-zajęciach

02-Ankieta-dla-rodzica

03-Oświadczenie-o-zapoznaniu-się-z-procedurą-bezpieczenstwa

04-Procedura postępowania na wypadek zagrożenia koronawirusem COVID-19

05-Procedura bezpiecznego przyprowadzania i odbierania dzieci

07-Procedura korzystania z ogrodu przedszkolnego