Przedszkole w okresie epidemii koronawirusa

Szanowni Państwo,

w związku z wprowadzonym w kraju stanem epidemii przedszkola zostały zobowiązane do realizacji zajęć
w formie zdalnej od dnia 25 marca do dnia 10 kwietnia 2020 roku.

[dropshadowbox align=”center” effect=”lifted-both” width=”auto” height=”” background_color=”#fcdfdf” border_width=”6″ border_color=”#8e5151″ ]

Funkcjonowanie placówek oświatowych w okresie epidemii koronawirusa ma się odbywać na specjalnych zasadach. Ministerstwo Edukacji Narodowej opisało je w dwóch rozporządzeniach odnoszących się do zasad, jakimi mają się kierować placówki oświatowe

w okresie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Pierwszym aktem prawnym jest nowelizacja rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Drugim – rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19(Dz. U. z 2020 r. poz. 493)

Z rozporządzeń wynika, że we wskazanym okresie zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności:
1) z wykorzystaniem:
– materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,
– materiałów wskazanych przez nauczyciela

2) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem a rodzicem

3) przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko.

Mając na uwadze powyższe zalecenia postanowiliśmy wspólnie, że realizacja kształcenia na odległość w naszym przedszkolu będzie odbywała się poprzez umieszczanie na naszej stronie internetowej, w zakładkach poszczególnych grup, materiałów edukacyjnych wraz z podpowiedziami jak Państwo możecie je wykorzystać.

Zachęcam do zaglądania na stronę.

Pozostaję do Państwa dyspozycji poprzez kontakt e-mail (dorotajechorek@zspgieraltowice.pl) oraz telefoniczny (603 448 880)

Pozdrawiam serdecznie.
Dorota Jęchorek

 

[/dropshadowbox]