Rekrutacja w dobie koronawirusa

 

Informuję rodziców,
którzy złożyli wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2020/2021,

że z listą dzieci zakwalifikowanych będzie można zapoznać się w poniedziałek 23 marca 2020 w holu przedszkola w godzinach od 9:00 do 15:00
lub pod numerem telefonu 603 448 880 podając: imię, nazwisko i nr PESEL dziecka.

Rodziców dzieci, które zakwalifikowały się proszę o potwierdzenie woli zapisania dziecka do naszego przedszkola
poprzez wysłanie wiadomości e-mail o treści:

” Potwierdzam chęć zapisania dziecka ( ………. Imię i nazwisko dziecka, data urodzenia) do przedszkola na rok szkolny 2020/2021″
na adres dorotajechorek@zspgieraltowice.pl

 

Równocześnie informuję, że na miejsce dziecka, którego rodzice do 27 marca 2020 r. nie złożą „Potwierdzenia woli”
zostanie automatycznie przyjęte dziecko z „Listy dzieci niezakwalifikowanych”.

Pozdrawiam serdecznie.
Dorota Jęchorek