Nabór do szkoły podstawowej

Informuję, że rodzice przyszłych pierwszoklasistów, którzy nie dostarczyli jeszcze zgłoszenia dziecka do klasy I, będą mogli to zrobić po odwieszeniu zajęć w szkołach. Wszystkie dzieci z naszego obwodu – zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) – będą przyjęte do klasy I.