Przedszkole w wakacje

[dropshadowbox align=”center” effect=”lifted-both” width=”auto” height=”” background_color=”#f0f718″ border_width=”5″ border_color=”#def87b” ]

Drodzy Rodzice,
w tym roku szkolnym dyżury wakacyjne będą pełnić:

w lipcu nasze przedszkole
i przedszkole w Paniówkach

w sierpniu przedszkole w Chudowie
i przedszkole w Przyszowicach.

Jeśli dziecko będzie chodziło w lipcu do naszego przedszkola należy wpisać się na listę,
pobrać i złożyć deklarację w grupie „Jeżyków”.

Jeżeli dziecko ma chodzić do przedszkola w sierpniu należy zgłosić się
do przedszkola w Chudowie lub w Paniówkach i tam pobrać wniosek o przyjęcie dziecka do wybranego na okres wakacyjny przedszkola.

Wszystkie opisane wyżej czynności należy dokonać
w nieprzekraczalnym terminie do 19 czerwca 2019r.

Niedotrzymanie terminu może skutkować nieprzyjęciem dziecka
do przedszkola w okresie wakacyjnym.

[/dropshadowbox]