Informacja o planowanym strajku

[dropshadowbox align=”center” effect=”lifted-both” width=”auto” height=”” background_color=”#ee9a7d” border_width=”4″ border_color=”#eecdcd” ]

Drodzy Rodzice,
z uwagi na zaplanowaną akcję strajkową od dnia 8 kwietnia 2019 r.
informujemy, że w dniach trwania strajku Gminne Przedszkole w Gierałtowicach nie będzie w stanie zapewnić opieki wszystkim dzieciom uczęszczającym do przedszkola.

W związku z powyższym prosimy o zapewnienie opieki dzieciom i przypominamy, że możecie Państwo skorzystać
z zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem zdrowym do lat 8, z powodu nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola lub szkoły,
do której uczęszcza dziecko.

Informujemy, że większość nauczycieli w  Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gierałtowicach przystąpi do strajku.
W tych dniach odwołane zostaną zajęcia dydaktyczne. Może również dojść do sytuacji, w której opieka świetlicy szkolnej będzie niemożliwa, jeśli liczba uczniów przekroczy dopuszczalne maksimum.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przewidzenie możliwości zapewnienia swojemu dziecku opieki w dniach, w których będzie trwał strajk.
Informujemy, że priorytetem dla szkoły będzie przeprowadzenie egzaminów gimnazjalnego i ósmoklasisty zgodnie
z harmonogramem CKE.

Zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby zminimalizować negatywne skutki strajku dla uczniów i rodziców.

Prosimy na bieżąco śledzić wszelkie informacje dotyczące rozwoju sytuacji w mediach i na stronie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach.[/dropshadowbox]