Rekrutacja – potwierdzenie woli

[dropshadowbox align=”center” effect=”lifted-both” width=”auto” height=”” background_color=”#f3bc5a” border_width=”4″ border_color=”#f8f66e” ]

Drodzy Rodzice dzieci,
które zostały wstępnie zakwalifikowane do naszego przedszkola na rok szkolny 2019/2020,
proszę o potwierdzenie woli zapisania dziecka do naszego przedszkola.

Potwierdzenie woli, zgodnie z harmonogramem rekrutacji należy składać w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w dniach od 26 do 28 marca.

Niezłożenie potwierdzenia w wyznaczonym terminie będzie skutkowało skreśleniem dziecka z listy dzieci zakwalifikowanych.

Druk „potwierdzenia woli” można pobrać z zakładki  „Pliki do pobrania”, ze stolika w szatni przedszkolnej lub w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

[/dropshadowbox]