1 WRZEŚNIA 2016

 

Informuję, że zajęcia 1 września
w przedszkolu odbywają się tak,
jak w każdy inny dzień.
Dzieci proszę przyprowadzić
najpóźniej do godziny 8:15.

  

Zebranie organizacyjne odbędzie się
6 września (wtorek) o godzinie 17:00
w auli szkolnej.

Po zebraniu ogólnym odbędą się zebrania w grupach. Do czasu zebrania ogólnego, informacji bieżących dotyczących pracy poszczególnych grup będą udzielać wychowawcy. 

 

 

Życzę wszystkim Przedszkolakom
i Rodzicom wielu radości i dobrych chwil w nowym roku szkolnym.

Dorota Jęchorek