„Doposażenie Ogrodu doświadczeń”

Gmina Gierałtowice otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pod nazwą „Doposażenie Ogrodu doświadczeń” współfinansowane przy pomocy środków z budżetu Województwa Śląskiego w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2020 roku.

Projekt realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gierałtowicach dotyczy zakupu urządzeń stanowiących dydaktyczną ekspozycję plenerową w „Ogrodzie doświadczeń” znajdującym się w pobliżu szkoły.

Celem realizowanego zadania jest doposażenie miejsca aktywnego wypoczynku na łonie natury dla dzieci, młodzieży i ich rodzin oraz zwiększenie atrakcyjności  miejsca bezpiecznej i atrakcyjnej zabawy oraz nauki dla rodzin z dziećmi.

Wartość dofinansowania z budżetu Województwa Śląskiego to 6 241,00 zł