Sprzątanie świata - Polska 2011 - ?Lasy to zycie - chrońmy je?

Tegorocznej, osiemnastej edycji akcji ?Sprzątania Świata-Polska 2011? hasłem przewodnim jest: ?Lasy to życie - chrońmy je?. W ten sposób Fundacja ?Sprzątanie Świata-Polska? i Fundacja Nasza Ziemia włączają się w obchody Międzynarodowego Roku Lasów, ogłoszonego przez ONZ. Celem akcji jest budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej Polaków oraz ich odpowiedzialności za środowisko naturalne. Ideą akcji jest praktyczna edukacja na rzecz rozwoju zrównoważonego ? promocja i kreowanie postaw przyjaznych środowisku, w szczególności w zakresie: rozwoju zrównoważonego, poszanowania zasobów naturalnych (w szczególności wody, surowców naturalnych i lasów) oraz racjonalnej gospodarki odpadami, rozumianej jako łańcuch działań począwszy od unikania tworzenia odpadów, przez selektywną zbiórkę po recykling. Jak co roku nasi gimnazjaliści uczestniczyli w akcji sprzątania świata na terenie Gierałtowic, oczyszczając ze śmieci teren wokół torów kolejowych, pobocza drogi prowadzącej do Kolonii Beksza i las na Bekszy. Najwięcej worków śmieci zebrała klasa IA i w nagrodę wyjedzie na warsztaty ekologiczne do Ogrodu Botanicznego w Mikołowie.

 

 

 

 

 

 

wykonanie strony internetowej: Everest Studio