Szkoła Podstawowa - Wydarzenia

Konkurs wiedzy z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości


Sto lat temu państwo polskie odrodziło się po 123 latach pozbawienia suwerenności. Przygotowując się do obchodów tej ważnej rocznicy zorganizowano konkurs wiedzy na temat wydarzeń związanych z zakończeniem I wojny światowej oraz kształtowaniem państwowości polskiej. Pytania zostały opracowane na podstawie materiałów, które przekazano uczestnikom. Zadania okazały się bardzo trudne. Dotyczyły losów żołnierzy walczących w armiach zaborców oraz okoliczności wyznaczenia granic odradzającego się państwa. Zadania wymagały m. in. oceny faktów historycznych, analizy mapy i tekstów źródłowych.

Laureaci:
I Dawid z klasy 8a
II Jakub z klasy 7a
III Oliwia z klasy 6c


Gratulujemy!


Galeria zdjęć

Międzyszkolny Konkurs Pieśni Patriotycznej

26 października 2018 roku Zespół Szkolno – Przedszkolny w Chudowie zorganizował Międzyszkolny Konkurs Pieśni Patriotycznej. Wszystkie szkoły Gminy Gierałtowice przygotowały solistów lub zespoły wokalne.
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Gierałtowicach reprezentowała Paulina Kozik z klasy VI b. Paulina zaśpiewała „Piechotę" z akompaniamentem fortepianowym. Uczennicę przygotowała pani Beata Stawowy.
Wszyscy uczestnicy konkursu za wspaniały występ otrzymali Dyplomy z WYRÓŻNIENIEM.

dyplom pk

Szkolny konkurs fotograficzny „Barwy jesieni".

 

19 października 2018 roku rozstrzygnięto szkolny konkurs fotograficzny „Barwy jesieni".
Celem konkursu było:
- zachęcenie dzieci do poznania przyrody:
- rozwijanie umiejętności dostrzegania walorów przyrodniczych najbliższego otoczenia;
- propagowanie fotografii jako kreatywnej formy spędzania wolnego czasu.

Jury przyznało nagrody następującym uczniom:


Laureat : Mateusz Tabor

jesień-Tabor Mateusz


Wyróżnienie: Agata Kabiczke

Agatka Kabiczke

 

 

Wyróżnienie: Zuzanna Boczoń

Zuzanna Boczoń

 

 Wyróżnienie: Marta Wieczorek

barwy jesieni Marta Wieczorek

 

Wyróżnienie: Paweł Janowski

Paweł Janowski 1

Szkolny Klub Amnesty International inauguruje działalnosć


Z niezmierną przyjemnością informujemy, iż rozpoczął działalność Szkolny Klub Amnesty International. Szkolne kluby to zespoły składające się z kilku do kilkunastu uczniów i nauczyciela, które zgodnie z misją i wizją Amnesty International i w porozumieniu z lokalnymi zespołami edukacyjnymi podejmują działania na rzecz przestrzegania praw człowieka w swoich środowiskach lokalnych i na świecie. Główne działania jakie podejmują szkolne grupy to: akcje (stolikowe, happeningi) mające na celu rozbudzenie świadomości praw człowieka, wieczory pisania listów, debaty, panele dyskusyjne, spotkania z ekspertami praw człowieka, zbieranie podpisów pod petycjami, konkursy, wystawy, pokazy filmów, gazetki.
Szkolne Grupy Amnesty International podejmują działania edukacyjne na różnym poziomie – działają na rzecz praw człowieka na świecie, na rzecz praw człowieka w środowisku/lokalnym oraz na rzecz samorządności szkolnej i bardzo często angażują w swoje przedsięwzięcia społeczność lokalną, a następnie pokazują rezultaty swojej pracy za pośrednictwem mediów, dzięki czemu idea praw człowieka trafia do szerokich kręgów społeczności lokalnej.
Działalność szkolnej grupy Amnesty International rozwija w oparciu o prawa człowieka środowisko szkolne, buduje szkolną samorządność, a przez nią społeczeństwo obywatelskie.

Poniżej link do najnowszych informacji:
 witryna Szkolnego Klubu Amnesty International

wykonanie strony internetowej: Everest Studio