Szkoła Podstawowa - Wydarzenia

Szkolny konkurs fotograficzny „Barwy jesieni".

 

19 października 2018 roku rozstrzygnięto szkolny konkurs fotograficzny „Barwy jesieni".
Celem konkursu było:
- zachęcenie dzieci do poznania przyrody:
- rozwijanie umiejętności dostrzegania walorów przyrodniczych najbliższego otoczenia;
- propagowanie fotografii jako kreatywnej formy spędzania wolnego czasu.

Jury przyznało nagrody następującym uczniom:


Laureat : Mateusz Tabor

jesień-Tabor Mateusz


Wyróżnienie: Agata Kabiczke

Agatka Kabiczke

 

 

Wyróżnienie: Zuzanna Boczoń

Zuzanna Boczoń

 

 Wyróżnienie: Marta Wieczorek

barwy jesieni Marta Wieczorek

 

Wyróżnienie: Paweł Janowski

Paweł Janowski 1

Szkolny Klub Amnesty International inauguruje działalnosć


Z niezmierną przyjemnością informujemy, iż rozpoczął działalność Szkolny Klub Amnesty International. Szkolne kluby to zespoły składające się z kilku do kilkunastu uczniów i nauczyciela, które zgodnie z misją i wizją Amnesty International i w porozumieniu z lokalnymi zespołami edukacyjnymi podejmują działania na rzecz przestrzegania praw człowieka w swoich środowiskach lokalnych i na świecie. Główne działania jakie podejmują szkolne grupy to: akcje (stolikowe, happeningi) mające na celu rozbudzenie świadomości praw człowieka, wieczory pisania listów, debaty, panele dyskusyjne, spotkania z ekspertami praw człowieka, zbieranie podpisów pod petycjami, konkursy, wystawy, pokazy filmów, gazetki.
Szkolne Grupy Amnesty International podejmują działania edukacyjne na różnym poziomie – działają na rzecz praw człowieka na świecie, na rzecz praw człowieka w środowisku/lokalnym oraz na rzecz samorządności szkolnej i bardzo często angażują w swoje przedsięwzięcia społeczność lokalną, a następnie pokazują rezultaty swojej pracy za pośrednictwem mediów, dzięki czemu idea praw człowieka trafia do szerokich kręgów społeczności lokalnej.
Działalność szkolnej grupy Amnesty International rozwija w oparciu o prawa człowieka środowisko szkolne, buduje szkolną samorządność, a przez nią społeczeństwo obywatelskie.

Poniżej link do najnowszych informacji:
 witryna Szkolnego Klubu Amnesty International

Spotkanie w ramach projektu „Trzymaj Formę".


Dnia 24.10.2018r na drugiej godzinie lekcyjnej w ramach projektu „Trzymaj Formę" „ w Auli ZSP Gierałtowice odbyło się spotkanie z trenerem Markiem Kosiński, który opowiedział oraz pokazał jak wykonać prawidłową rozgrzewkę przed wysiłkiem fizycznym oraz co można, a czego nie powinno się jeść oraz pić podczas zajęć czy też treningu sportowego. Spotkanie to przeznaczone było dla klas 4-8 oraz 3 klas gimnazjum.

Sprawdź stan jakości powietrza w Gierałtowicach

Gierałtowicki Alarm Smogowy oraz uczniowie zachęcają do sprawdzania informacji na temat jakości powietrza w Gierałtowicach. Na stronie https://www.discovair.pl/ dostępne są bieżące dane z automatycznej stacji pomiarowej umieszczonej przy ulicy Księdza Roboty w Gierałtowicach. Dzięki temu każdy mieszkaniec może uzyskać aktualną informację na temat zanieczyszczenia powietrza w swojej okolicy. Na mapie musimy sami wybrać stację, która znajduje się najbliżej i sprawdzić dane dotyczące pomiaru "Pył PM10". Oprócz tego na tablicy w szkole, można także sprawdzić stan jakości powietrza - PM10. Tablica jest aktualizowana codziennie, od 12 października przez uczniów klasy 8b.

wykonanie strony internetowej: Everest Studio