Szkoła Podstawowa - Wydarzenia

Wyjazd Koła Dziennikarskiego, Aktywu Bibliotecznego i grupy projektowej do Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Katowicach

W środę 07.03.2018r. wyjechaliśmy do Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Katowicach. Celem wyjazdu było dostarczenie książek, które ofiarowali uczniowie naszej szkoły na akcję „Zaczytani". Ogólnopolska akcja „Zaczytani": oddaj książkę, stwórz bibliotekę, zainspiruj innych polega na zbiórce książek dla dzieci i młodzieży przebywających w szpitalach, sanatoriach, aby zaszczepić w nich pasję do czytania i pobudzić wyobraźnię.
Mieliśmy również okazję poznać zbiory biblioteki pedagogicznej, sposób korzystania z jej usług. Mogliśmy zobaczyć między innymi stary katalog klamrowy, zbiory specjalne, książeczki „karzełki" oraz inne nietypowe książki. Większość księgozbioru dotyczy pedagogiki i psychologii, można tam znaleźć między innymi encyklopedie, podręczniki, poradniki metodyczne dla nauczycieli. Nauczyliśmy się rozróżniać katalog multimedialny od katalogu klamrowego. Poznaliśmy także historię powstania biblioteki.
W drugiej części wycieczki wysłuchaliśmy pasjonującego wykładu o musicalach, zobaczyliśmy fragmenty wielu z nich.

Natura dla wody

Tegoroczne hasło Światowego Dnia Wody 2018 to „Natura dla wody" - bada, w jaki sposób możemy wykorzystać przyrodę do przezwyciężenia wyzwań związanych z wodą w XXI wieku. Ma ono uzmysłowić nam iż uszkodzone ekosystemy wpływają na ilość i jakość wody dostępnej do spożycia przez ludzi, a w konsekwencji ma to wpływ na wszystkie elementy naszego życia. Szkody w środowisku, wraz ze zmianami klimatycznymi, napędzają kryzysy związane z wodą, które obserwujemy na całym świecie. Powodzie, susze i zanieczyszczenie wody pogłębia degradowana roślinność, gleba, rzeki i jeziora. Kiedy zaniedbujemy nasze ekosystemy, utrudniamy zapewnienie każdemu wody potrzebnej do przetrwania i rozwoju. Pamiętając o tym zorganizowaliśmy wystawę plastyczną przepięknych krajobrazów w tle z wodą. Woda to także bohaterka warsztatów przeprowadzonych przez uczniów klasy Va. W tym dniu uczniowie naszej szkoły deklarowali, że będą oszczędzać wodę, a na koniec degustowali niegazowaną wodę mineralną.

Matematyczny Czar Par

Uczennice klasy IV a Dominika Malcher i Paulina Ofiara reprezentowały naszą szkołę w VIII Regionalnym Konkursie Matematycznym Czar Par, który odbył się 22 marca w ZSO nr 2 w Gliwicach pod honorowym patronatem Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Gliwicach. Podczas konkursowych zmagań dziewczyny rozwiązały  14 niestandardowych zadań o podwyższonym stopniu trudności. Wśród 28 drużyn zajęły wysokie 5 miejsce. Zostały nagrodzone medalami i dyplomami. Gratulujemy!!!

Pierwszy dzień wiosny

21 marca w pierwszy dzień wiosny, samorząd uczniowski zorganizował rozgrywki sportowe w "piłce ręcznikowej" dla klas VII SP oraz II i III GIM. W turnieju wygrała klasa IIA GIM, na drugim miejscu była klasa VII SP, a trzecie zajęła IIIB GIM. Podczas tego dnia uczniowie mieli także możliwość gry w międzyklasowgo chowanego.

wykonanie strony internetowej: Everest Studio