Szkoła Podstawowa - Wydarzenia

Szkoła z Prawami Dziecka

Tydzień poprzedzający Międzynarodowy Dzień Dziecka był w świetlicy czasem realizacji projektu edukacyjnego UNICEF „Szkoła z Prawami Dziecka". Podczas akcji uczniowie wzięli udział w cyklu zajęć poświęconych tematyce praw dziecka. W oparciu o specjalnie opracowane materiały edukacyjne zdobyli informacje m.in. o dokumencie – „Konwencji o prawach dziecka", dowiedzieli się czym są prawa dziecka i gdzie szukać pomocy w sytuacji, gdy są one łamane. Zwrócono ich uwagę też to, że prawa dziecka nie powinny naruszać ani ograniczać praw innych, w myśl zasady: „Bądźcie świadomi swoich praw, ale nie zapominajcie, że inni też je posiadają".

W piątek 31 maja, świetlicę szkolną odwiedziła pani Agnieszka Nowak – pracownik referatu organizacyjnego Gminy Gierałtowice. Nasi uczniowie wzięli udział w ciekawej prelekcji dotyczącej działalności Gminy na rzecz dzieci, dostali też pamiątkowe mapy i odblaski.

W ramach projektu oraz z okazji 30 – tej rocznicy uchwalenia „Konwencji o prawach dziecka" wspólnie wytypowano osoby, które zasłużyły na przyznanie im specjalnego odznaczenia – gwiazdy „Szeryfa Praw Dziecka".

Wyróżnieni zostali dorośli, którzy w swojej pracy szczególnie dbają o interesy i dobro dzieci:

Pani Urszula Cieślik – Dyrektor ZSP – zapewnia dzieciom prawo do edukacji, umożliwia naukę w przyjaznym środowisku, dba o bezpieczeństwo i ciągły rozwój placówki, jest życzliwa i otwarta na potrzeby uczniów.

Pani Agnieszka Nowak – pracownik referatu organizacyjnego Gminy Gierałtowice – jako reprezentantka lokalnej władzy zapewnia dzieciom prawo dostępu do kultury i rozrywki, jest zaangażowania w działalność szkoły na rzecz dzieci wspierając Dyrekcję i nauczycieli, jest życzliwa i otwarta na potrzeby uczniów.

Pani Katarzyna Lamla – pielęgniarka szkolna – zapewnia dzieciom prawo do opieki medycznej, niesie pomoc, dba o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów, regularnie przeprowadza ciekawe prelekcje dla dzieci i chętnie dzieli się swoją wiedzą, jest życzliwa i otwarta na potrzeby uczniów.

Pan Piotr Powala – aspirant z Komendy Policji w Knurowie – stoi na straży prawa dzieci do bezpieczeństwa i do życia bez przemocy, regularnie przeprowadza ciekawe prelekcje dla dzieci i chętnie dzieli się swoją wiedzą, jest życzliwy i otwarty na potrzeby uczniów.

Pani Dorota Ballon – artystka malarka – zapewnia dzieciom prawo dostępu do kultury i rozrywki, regularnie współpracuje ze szkołą, przeprowadza ciekawe prelekcje dla dzieci, zaraża swoją pasją i chętnie dzieli się swoją wiedzą, jest życzliwa i otwarta na potrzeby uczniów.

Wycieczka klasy 6a i 6c Biskupin-Gniezno-Kórnik

27 maja 2019r. uczniowie klasy 6a i 6c wybrali się na trzydniową wycieczkę: „Biskupin-Gniezno-Kórnik. Głównym celem wycieczki było zapoznanie uczniów z początkami państwa polskiego oraz integracja uczestników. Podczas wycieczki uczniowie mogli zobaczyć osadę w Biskupinie, która wiąże się z kręgiem kulturowym kultury łużyckiej, trwającym od środkowej epoki brązu, po wczesną epokę żelaza. Po zwiedzaniu z przewodnikiem Muzeum Archeologicznego, wszyscy brali udział w warsztatach muzealnych. Wieczorem odbyło się spotkanie przy ognisku z Legendami Pałudzkimi oraz pieczenie kiełbasek. Drugi dzień to wizyta w Muzeum Początków Państwa Polskiego oraz Bazylika prymasowska Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, gotycki kościół katedralny, miejsce pochówku świętego Wojciecha, głównego patrona Polski oraz miejsce pięciu koronacji królewskich. Uczniowie mieli także możliwość zobaczyć Drzwi Gnieźnieńskie, unikatowy zabytek romańskiej sztuki odlewniczej, na których jest przedstawione życie św. Wojciecha. Ciekawym punktem programu wycieczki było odwiedzenie stanowiska archeologicznego na Ostrowie Lednickim – prawdopodobne miejsce Chrztu Polski. W trzeci i już zarazem ostatni dzień, zwiedzano z przewodnikiem Zamek w Kórniku – zabytkowa rezydencja historycznych rodów Górków i Działyńskich oraz powozownię, gdzie można było zobaczyć trzy powozy wykonane w pierwszej połowie XIX wieku.

Dzień Dziecka

31 maja w szkole było wyjątkowo wesoło- świętowaliśmy Dzień Dziecka. Było mnóstwo atrakcji- teatrzyk dla najmłodszych, muzyczne spotkanie z gitarą, zabawy na boisku oraz to, co wszyscy lubią najbardziej- wyjątkowe lody w cukierni państwa Czech.

Za umilenie tego dnia dziękujemy Radzie Rodziców, właścicielom cukierni Czech oraz Pani Dyrektor, która zaprosiła artystów do naszej szkoły.

Wycieczka trzecioklasistów do ZOO w Opolu

Uczniowie klas III wraz z opiekunami udali się na spotkanie ze zwierzętami, które zamieszkują ZOO w Opolu Podczas 5-godzinnego zwiedzania, emocji i wrażeń było mnóstwo, wszyscy byli zachwyceni oglądając wspaniałe zwierzęta żyjące w różnych częściach naszej planety. Dużo radości sprawiły dzieciom zabawy w parku linowym, który znajduje się na terenie ZOO.

wykonanie strony internetowej: Everest Studio