Szkoła Podstawowa - Wydarzenia

Mały OKR 2013

Dn. 11 marca 2013r. na nowej scenie Teatru Śląskiego w „Malarni" w Katowicach odbyły się przesłuchania w ramach

Eliminacji Regionalnych Konkursu Recytatorskiego dla Uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów „Mały OKR 2013".

Gminę Gierałtowice reprezentowało 5 osób – w tym 2 osoby z Gierałtowic. Joanna Wiaterek – uczennica klasy Vc recytowała wiersz Jana Brzechwy pt. „Wrona i ser" oraz fragment prozy Christine Aubree pt. „Czarna magia w szkole".

Organizatorem konkursu był Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach. Oceniano dobór repertuaru, interpretację, kulturę słowa, dykcję, emisję, ekspresję i ogólny wyraz artystyczny.

IMG 5360

Konkurs historyczny w ramach programu Bezpieczna Szkoła-Bezpieczny Uczeń

W ramach programu Bezpieczna Szkoła-Bezpieczny Uczeń, realizowanego w szkole podstawowej, odbył się konkurs historyczny, związany z tematyką przestrzegania praw człowieka na przestrzeni wieków.

W szranki konkursowe stanęło 13 uczestników. Odpowiadali na pytania teoretyczne, ale musieli także wykazać się umiejętnościami praktycznymi. W jednym z zadań zobowiązano ich do opracowania programu swej kampanii wyborczej na przewodniczącego samorządu.

Pierwsze miejsce zajęła Katarzyna Adamczyk z klasy VIA.

GRATULUJEMY!

Stefan Duda

Pokaz multimedialny o Namibii

15 marca klasa VIA szkoły podstawowej oraz grupa uczniów z klasy IA gimnazjum wybrała się pod opieką p. A. Słaboń i p. J. Orzech do Centrum Edukacji im. Bł. Jana Pawła II na pokaz multimedialny "NAMIBIA - 9000 km afrykańskiej przygody". Prelekcję prowadziła p. Anna Olej-Kubus oraz p. Krzysztof Kubus  -z zawodu dziennikarze i fotografowie, autorzy licznych zdjęć i publikacji w znanych pismach podróżniczych.

Pokaz dotyczył wyprawy do Namibii, którą podróżnicy odbyli wraz z swoimi małymi dziećmi. Przemierzyli kraj wzdłuż i wszerz pokonując w sumie 9000 km. Zdjęcia przedstawiały najpiękniejsze wydmy pustyni Namib, farmy, dzikie zwierzęta napotkane na drodze oraz liczne plemiona zamieszkujące ten kraj (plemiona Himba, Buszmenów).

Zdjęcią przedstwione podczas pokazu oraz zdjęcia z innych podróży można zobaczyć na stronie internetowej: www.travelphoto.pl

Przygotowania do konkursu ŚWIETLIK

Przygotowania do konkursu "Świetlik" nadal trwają.

Uczniowie klas czwartych, piątych i szóstych systematycznie przygotowują się do konkursu. Przeprowadzają doświadczenia - konstruowali wahadło i klepsydrę. Obserwowali ciała drgające.

Rozwiązywali również testy z poprzednich edycji konkursu.

wykonanie strony internetowej: Everest Studio