Szkoła Podstawowa - Wydarzenia

Apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości

9 listopada odbył się uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości, który został przygotowany przez uczniów klasy I b i II a gimnazjum.

Występ rozpoczął patetyczny taniec dwóch dziewczyn–Kingi Gliklich ze szkoły podstawowej i Anny Żuk z gimnazjum. Następnie uczniowie w ciekawy sposób opowiedzieli nam o losach Polski w czasach zaborów. Opowieść co jakiś czas przerywała recytacja wiersza lub piosenka. Część artystyczną przygotował chórek złożony z uczniów szkoły podstawowej i uczniów gimnazjum- śpiewali oni pieśni o tematyce patriotycznej oraz "Rotę". Na zakończenie wszyscy zgromadzeni obejrzeli krótki film pt. „Sprawa polska w I wojnie światowej". Film przybliżył realia związane z walką Polaków o niepodległość.

NIE KRZYWDŹ NIKOGO!

NIE KRZYWDŹ NIKOGO!

Dnia 7 listopada 2012r. Teatr Moralitet z Krakowa zaprezentował spektakl profilaktyczno-edukacyjny pt. „Święta wojna". Poruszono tematykę dotyczącą agresji. Zwrócono uwagę na jej różne aspekty, a także na naganność postawy biernej w obliczu krzywdy czynionej drugiemu człowiekowi. Podkreślono, że przyczyną cierpienia innych oprócz ataku fizycznego może być również obraźliwe słowo, krzywdząca opinia, czy brak zainteresowania. Uwypuklono fakt, że przemoc nie jest sposobem na rozwiązanie jakiejkolwiek sprawy, a drugiego człowieka należy traktować z szacunkiem.

Co słychać w Szkolnym Klubie Wiewiórka?

Uczniowie klasy I a pod opieką p. Urszuli Ficek przystąpili do programu

"Super Wiewiórka Przyjaciółka Oli i Kuby".

Celem 17 spotkań, które odbędą się w ciągu roku szkolnego jest:

• kształtowanie podstawowych nawyków higieniczno-sanitarnych i żywieniowych,

• popularyzacja zasad higieny jamy ustnej,

• wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad higieny otoczenia i środowiska,

• kształtowanie humanitarnych postaw dzieci w zakresie wrażliwości na potrzeby innego człowieka, gotowości do niesienia pomocy innym, prawidłowego współżycia w grupie rówieśniczej,

• nauczanie podstawowych pojęć z zakresu ratownictwa medyczno-sanitarnego.

1. POZNAJMY SIĘ

Na pierwszych zajęciach uczniowie poznali bohaterów książeczek Olę i Kubę oraz Super Wiewiórkę. Dzieci dowiedziały się, że członkiem klubu może zostać każde dziecko, które codziennie rano i wieczorem myje zęby, przestrzega zasad higieny osobistej i otoczenia, pomaga potrzebującym.

Zajęcia wsparte były grami i zabawami integracyjnymi.

2. SPOTKANIE OLI Z PCK

Na zajęciach dzieci zapoznały się z ideą Polskiego Czerwonego Krzyża i jego działaniami. Poznały znak organizacji, który jest rozpoznawany na całym świecie. W oparciu o opowiadanie o Oli, która pomaga ludziom biednym w okresie przedświątecznym dzieci dowiedziały się kto to jest wolontariusz i w jaki sposób członkowie Klubu Wiewiórka mogą pomagać potrzebującym.

Na zakończenie zajęć dzieci malowały Super Wiewiórkę oraz kolorowały znak PCK.

3. OLA IDZIE DO SZKOŁY

Zajęcia przeprowadzono w kilku etapach. Zapoznano dzieci z zasadami bezpieczeństwa na drodze. Uczniowie rozpoznawali rodzaje znaków drogowych, poznali rodzaje przejść dla pieszych oraz oceniali zachowania dzieci z historyjki obrazkowej. Kolejnym etapem były ćwiczenia praktyczne na skrzyżowaniu. Dzieci nauczyły się prawidłowego i bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię. Podsumowaniem zajęć było spotkanie z policjantkami z Komendy Miejskiej w Gliwicach.

Ładny uśmiech

W środę 31 października odbyło się spotkanie członków SKPCK z Panią stomatolog Magdaleną Baksik – Gurdek. Dbałość o higienę jamy ustnej czyli odpowiednia technika szczotkowania zębów, stosowanie nitki dentystycznej, płynów do płukania jamy ustnej, właściwe odżywianie się, a przede wszystkim kontrole stanu uzębienia u dentysty to droga do bycia właścicielem ładnego uśmiechu. Na koniec spotkania uczniowie otrzymali szczoteczki i pasty do mycia zębów.

wykonanie strony internetowej: Everest Studio