Szkoła Podstawowa - Wydarzenia

Barbórkowe spotkania klas II w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

30 listopada uczniowie klas drugich uczestniczyli w zajęciach przybliżających „małą ojczyznę" śląską. W czasie „barbórkowych spotkań" dzieci przyjmowane są przez pracowników Muzeum przebranych w stroje śląskie i górnicze, otrzymują pamiątkowe stemple, uczestniczą w prelekcjach i zwiedzają fragmenty ekspozycji. Na program składają się:

- pokaz munduru górniczego,

- projekcja filmu rysunkowego,

- pogadanka „Jak powstał węgiel?",

- legenda o skarbniku,

- opowieść o górniczych patronkach,

- prezentacja stroju śląskiego.

KONKURS WIEDZY O LITERATURZE NASZEGO REGIONU

Dnia 28 listopada odbył się Konkurs Wiedzy o Literaturze Naszego Regionu. Wzięli w nim udział uczniowie klas IV- VI. Wcześniej zapoznali się z materiałami przybliżającymi postać patrona szkoły Gustawa Morcinka. Odpowiadali na pytania dotyczące jego życia i twórczości.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz słodycze ufundowane przez Stowarzyszenie „Lepsza Przyszłość", natomiast zwycięzcy obdarowani zostali nagrodami książkowymi.

Laureaci:

I miejsce- Anna Michalik i Marcin Matera

II miejsce- Martyna Szabat

III miejsce- Monika Matera

Pierwszaki w Muzeum Górnictwa Węglowego

29 listopada uczniowie klasy I a wzięli udział w programie barbórkowym w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Program rozpoczął się od spotkania z górnikiem, który opowiadał dzieciom o trudach pracy w kopalni, prezentował strój roboczy, galowy mundur górnika, narzędzia używane w pracy pod ziemią. Pierwszoklasiści mieli okazję zobaczyć również bajkę o Bolku i Lolku pt. „Pasowanie na górnika ". Kolejną częścią programu było spotkanie z Karolinką, która pokazywała wystrój dawnego śląskiego mieszkania, opowiadała legendy o śląskich patronkach św. Barbarze i św. Kindze. Ogromną atrakcją były odwiedziny w trójwymiarowym lesie karbońskim, w którym uczniowie słuchali opowieści o powstaniu węgla, oglądali skamieniałości sprzed milionów lat. Następnie dzieci spotkały Skarbnika, który opowiedział im legendę o dobrym duchu kopalni i oprowadził po podziemnych korytarzach. Na zakończenie lekcji muzealnej jeden z górników pokazywał dzieciom urządzenia i maszyny stosowane w kopalni dawniej i dziś.

Gminny Konkurs Recytatorski Wierszykarnia 2012

28 listopada 2012 r. w szkole odbył się Gminny Konkurs Recytatorski WIERSZYKARNIA. Konkurs był skierowany do uczniów klas I – III szkół podstawowych naszej Gminy. Do konkursu przystąpiło 12 uczniów, reprezentantów szkolnych eliminacji w poszczególnych grupach wiekowych. Uczestnicy recytowali ulubione wiersze polskich poetów. Jury oceniało m.in. dykcję, interpretację i znajomość recytowanego tekstu oraz rekwizyty i stroje przygotowane przez uczniów. Po przesłuchaniu wszystkich uczestników konkursu, jury postanowiło wyróżnić:

I miejsce w klasach I – HANNA BRZOSKA – ZSP Paniówki

I miejsce w klasach II – MAGDALENA STAWIARSKA – ZSP Przyszowice

I miejsce w klasach III – WIKTOR MICHALSKI – ZSP Gierałtowice

Mistrzowie recytacji otrzymali nagrody książkowe. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody niespodzianki.

GRATULUJEMY!

wykonanie strony internetowej: Everest Studio