Szkoła Podstawowa - Wydarzenia

Turniej Gier i Zabaw w Przyszowicach

30.11.2011r. w Przyszowicach odbył się turniej GIER I ZABAW. W rywalizacji brały udział trzy szkoły Szkoła Podstawowa z Paniówek, Przyszowic, która była organizatorem zawodów oraz Gierałtowice. Każde ze szkół reprezentowali uczestnicy z czterech klas (klasy II, III, IV oraz V).

Konkurencjami w klasie II były:

1. Sadzenie ziemniaków

2. Sztafeta z piłką lekarską

3. Sztafeta zwinnościowa

4. Sztafeta wahadłowa z piłeczką

5. Podskoki ze skakanką.

Końcowy rezultat: I miejsce Przyszowice, II miejsce egzekwo Gierałtowice i Paniówki.

 

Konkurencjami w klasie III były:

1. Toczenie piłki koszykowej w tunelu

2. Sztafeta wahadłowa z pałeczką

3. Ranny skoczek

4. Rzuty do ruchomego celu

5. Podskoki ze skakanką

Końcowy rezultat: I miejsce Przyszowice, II miejsce Gierałtowice, III Paniówki.

 

Konkurencjami w klasie IV były:

1. Kozłowanie piłki koszykowej

2. Wyścig sprawnościowy

3. Rzut piłką lekarską przez głowę

4. Podskoki ze skakanką

5. Sztafeta gwiaździsta

Końcowy rezultat: I miejsce Gierałtowice, II Przyszowice, III Paniówki.

 

Konkurencjami w klasie V były:

1. Sztafeta zwinnościowa

2. Piłka w tunelu

3. Skoki w dal obunóż dodawane

4. Podskoki ze skakanką

5.Sztafeta gwiaździsta

Końcowy rezultat: I miejsce Przyszowice, II Przyszowice, III Paniówki.

 

Ogólna klasyfikacja szkół:

I miejsce Przyszowice

II miejsce Gierałtowice

III miejsce Paniówki

p. M. Grzegorzyca

Z książką przez życie

Książka i możliwość czytania to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji.
Jak trafne były słowa Marii Dąbrowskiej widać, gdy poznamy historię książki i druku. Malowidła na ścianach jaskiń dały początek istnienia wspaniałej przyjaciółki, którą jest książka. Uczniowie klasy III b historię książki poznali na zajęciach w szkolnej bibliotece. Pani Małgorzata Socha poprzez prezentację multimedialną zapoznała uczniów z początkami druku. Tak uzbrojeni w wiedzę wyruszyli z wizytą do Biblioteki Publicznej. Poznali tam bogaty księgozbiór w różnych działach bibliotecznych. Jednak największe wrażenie zrobiła na dzieciach czytelnia internetowa. To w tym miejscu oczarowała ich nowoczesna książka elektroniczna czyli e-book. Chociaż e-booki zrobiły na dzieciach duże wrażenie to jednak obiecały pozostać wierne szelestowi przerzucanych kartek.

U. Ficek

Konkurs Wiedzy o Literaturze Naszego Regionu

Dn. 28 listopada 2011 roku odbył się Konkurs Wiedzy o Literaturze Naszego Regionu. Brało w nim udział 10 uczniów szkoły podstawowej, którzy przedtem zapoznali się z materiałami dotyczącymi śląskich pisarzy: Josepha von Eichendorffa, Wilhelma Szewczyka, Walentego Roździeńskiego, Norberta Bonczyka, Antoniego Stabika.
Uczestnicy zmierzyli się ze skomplikowanymi zadaniami, lecz ich wiedza zaimponowałaby niejednemu znawcy literatury śląskiej. Wiedzieli, kogo nazywano ?Homerem górnośląskim?, kto obronił Gliwice przed Szwedami, wykorzystując ?war jaglany?, czym zajmowali się bohaterowie utworu ?Officina ferraria?, co oznaczają słowa: ?Lux ex Silesia?. Na uwagę zasługuje fakt, że laureatami zostali czwartoklasiści. Tym bardziej gratulujemy!
Nagrody zostały ufundowane przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej w Gierałtowicach oraz Stowarzyszenie ?Lepsza Przyszłość?.

Laureaci:

I miejsce- Marcin Matera IVa

II miejsce- Martyna Szabat IVb

III miejsce- Anna Michalik IVb

O nas w Przeglądzie Lokalnym

W Przeglądzie Lokalnym z 24 listopada nr 47/2011 (977) ukazał się artykuł na temat
I Konkursu Recytatorskiego Wierszykarnia.

IMG

wykonanie strony internetowej: Everest Studio