Szkoła Podstawowa - Wydarzenia

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych „Książka to przyszłość"


Wyniki konkursu plastycznego:

Kategoria kl.IV - VI
I miejsce kl.IVb
II miejsce kl. IV a
III miejsce kl.Vb

Kategoria kl. VII – VIII oraz gimnazjum
I miejsce kl.III B
II miejsce kl.III A

Unikatowa wystawa z okazji 100. rocznicy odrodzenia państwa polskiego

Głównym celem zorganizowania wystawy była chęć zachowania spuścizny po dawnych mieszkańcach miejscowości, które obecnie tworzą Gminę Gierałtowice.

Nasi przodkowie żyli w burzliwych i niespokojnych czasach. Ich los determinowała ciężka praca, przywiązanie do wiary i oddanie rodzinie. W oddali toczyła się wielka europejska i międzynarodowa polityka.
Wystawę stanowią dokumenty udostępnione przez mieszkańców sołectw naszej gminy. W części był to odzew na apel zamieszczony w Wieściach Gminnych.
Na ekspozycji zgromadzono 75 oryginalnych dokumentów i zdjęć. Wyłania się z nich obraz życia naszych przodków, przepełniony etosem śląskim, który wypływał z przeciwności, jakie musieli pokonać mieszkańcy tych ziem, gdzie rozwój przemysłu nie oznaczał oderwania od tradycji, a wręcz przeciwnie, stałe zagrożenie życia, wynikające z trwania na pograniczu i niebezpiecznej pracy w kopalniach leżały u podstaw przywiązania do tradycji, rodziny i Kościoła. Na takie części podzielono wystawę, która mówi o życiu zwykłych ludzi sto lat temu. W pierwszej opowiedziano o tym jak obdarzali się miłością i szacunkiem w rodzinach, w kolejnej jak zdobywali wykształcenie i ciężko pracowali, w ostatniej części opowiedziano jak pozostawali wierni Ojczyźnie.
Dokumenty udostępniono pod podanym poniżej linkiem. Elektronicznie usunięto z nich nazwiska. Przygotowano również film na temat wystawy.
Organizatorzy wystawy pragną tą drogą podziękować osobom, które zaangażowały się w przygotowanie wystawy i udostępniły swe bezcenne rodzinne pamiątki.
Uroczyste otwarcie wystawy nastąpi 7 listopada 2018 r. o godzinie 13.30 w auli Zespołu Szkół w Gierałtowicach.

Zgromadzone zbiory z opisem

Film o wystawie

Wydanie specjalne gazetki BudaPress

 

Z okazji 100. rocznicy odrodzenia państwa polskiego zostało przygotowane wydanie specjalne gazetki BudaPress. Zawiera artykuły, opisujące inicjatywy podejmowane od listopada 2017r. Powstał wtedy w naszej placówce Program Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Zaplanowane w nim działania są konsekwentnie realizowane także w tym roku szkolnym, który został ogłoszony Rokiem Niepodległej. Gazetka została wydrukowana i będzie dostępna podczas uroczystości rocznicowych. Zapraszamy również do lektury wersji elektronicznej, którą zamieszczono poniżej.

BudaPress Listopad 2018

Film

Szkoła udekorowana

Rok szkolny 2018/2019 został ogłoszony przez panią Annę Zalewską Rokiem Niepodległej. Przygotowując się do uroczystości rocznicowych zadbano o odświętny wygląd korytarzy i klas. Gazetki zapełniły się pracami uczniów, które tematycznie są związane z obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Pod opieką nauczycielek i nauczycieli powstały dekoracje, które świadczą o znaczącej roli wychowania patriotycznego. Duże zaangażowanie wykazali uczniowie z klas młodszych. Młodzi patrioci wykonali prace, które świadczą o ich rodzącym się przywiązaniu do historii ojczystej i symboli narodowych.

Galeria

wykonanie strony internetowej: Everest Studio