Urządzenia edukacyjne w Szkolnym Ogrodzie Doświadczeń - Fundacja JSW

Prace w Szkolnym Ogródzie Doświadczeń nabrały tempa, a ogród kształtu. Stowarzyszenie „Lepsza Przyszłość" w listopadzie 2019 r., pozyskało dofinansowanie z Fundacji JSW na zakup wyposażenia do ogrodu doświadczeń. Pierwszy i najważniejszy etap naszego projektu już wykonano - pomimo trudnego okresu w jakim się obecnie znaleźliśmy, powstał zakątek doświadczalny w postaci dydaktycznej ekspozycji plenerowej. Dzięki Zarządowi Fundacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej, który przeznaczył darowiznę na ten cel, uczniowie w plenerze będą mogli poznać prawa fizyki i świata przyrody korzystając z urządzeń takich jak: koło optyczne, peryskop, ucho słonia czy zegar słoneczny. Pozostał tylko drugi etap projektu do realizacji - stworzenie miejsca do rekreacji i pracy, czyli zakup ławek piknikowych, dosadzenie drzew zacieniających oraz zakup drewnianego domku narzędziowego.

logo

 

Cel Fundacji JSW, czyli prowadzenie działalności publicznej i społecznie użytecznej oraz wspieranie inicjatyw lokalnych stowarzyszeń, jest obecnie skutecznie realizowany na terenie naszego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

 

Urządzenia edukacyjne w Szkolnym Ogrodzie Doświadczeń:

  1. Ucho słonia - urządzenie angażuje do wspólnej zabawy na świeżym powietrzu, rozwija umiejętności społecznie i komunikacyjne, stwarza przestrzeń do współpracy nawiązywania relacji pomiędzy ich użytkownikami.
  2. Peryskop - czy możesz zobaczyć obiekty, które są poza Twoim wzrokiem? Peryskop to bardzo popularne narzędzie, stosowane w dawnych czasach w łodziach podwodnych, czołgach i wozach bojowych. Zabawa z nim to okazja do zdobycia wiedzy na temat dawnych wynalazków, a także poszerza wiedzę z zakresu fizyki. Urządzenie inspiruje do obserwacji przyrody i świata oraz trenuje koncentrację uwagi. Dzięki urządzeniu możemy się uczyć, że można zobaczyć coś, co nie jest w zasięgu naszego wzroku.
  3. Koło optyczne z napędem - to pokazanie, jak działa percepcja kontra rzeczywistość. Za pomocą kół optycznych poznajemy zasady powstawania iluzji optycznych.
  4. Zegar słoneczny - korzystanie z zegara słonecznego uczy dostrzegania istniejących w świecie związków pomiędzy kierunkami geograficznymi, słońcem i czasem. Zabawa z zegarem to świetny sposób rozwijania umiejętności obserwacji i analizy, a także doskonała okazja na oderwanie się od przesyconej elektroniką codzienności.
wykonanie strony internetowej: Everest Studio