Dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności

Święto Narodowe Trzeciego Maja upamiętnia uchwalenie Konstytucji 3 Maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Ustawa rządowa została przyjęta przez Sejm Wielki. Była pierwszą w nowożytnej Europie i drugą na świecie nowoczesną, spisaną konstytucją. Warto wiedzieć, że Święto Konstytucji 3 Maja jest obchodzone w Polsce i na Litwie. 

Ze względu na obowiązujące ograniczenia w tym roku obchodzimy majową rocznicę w odmienny sposób. W sukurs przyszła nam nowoczesna technologia. Za pośrednictwem łączy internetowych przeprowadzono zdalnie zajęcia dotyczące świąt i rocznic, które przypadają na początek maja.

Wiwat Maj, Trzeci Maj!

wykonanie strony internetowej: Everest Studio