Rozdanie nagród i dyplomów

17 czerwca był bardzo przyjemnym dniem dla wszystkich, którzy otrzymali nagrody za udział oraz za zajęcie premiowanych miejsc w różnych konkursach przedmiotowych, artystycznych i rozgrywkach sportowych takich jak:
• Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny" ;
• Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych „Świetlik";
• Ogólnopolski Konkurs „ Wielka Liga Czytelnicza";
• Gminna Olimpiada Sportowa.

Uczniowie zostali także uhonorowani za:
• zmagania w „Biegu Samarytańskim";
• aktywność czytelniczą;
• działalność w Samorządzie Uczniowskim i kole dziennikarskim;
• udział w działaniach „Klubu Ortograffiti".

Wręczono także uczniom dyplomy za najlepszą frekwencję w roku szkolnym 2018/2019.

Nagrody ufundowali: Rada Rodziców Szkoły Podstawowej i Stowarzyszenie „Lepsza Przyszłość" oraz organizatorzy ogólnopolskich konkursów.

 

wykonanie strony internetowej: Everest Studio