Podsumowanie projektu „Klimatyczna Klasa”

Tematem naszej kampanii społecznej była Energia. Wpływ odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii na klimat. Hasłem przewodnim „Klasowe wędrówki oszczędnej żarówki". Założeniem kampanii było budowanie świadomości proekologicznej, zachęcanie do zmiany nawyków w kierunku oszczędzania energii we własnym otoczeniu. Wszystkie nasze działania przyczyniły się do kształtowania postaw proekologicznych u dzieci. Dobry przykład jest najlepszą formą wychowania. Dzieci rozumieją że każdy może mieć wpływ na zużycie zapasów nieodnawialnych źródeł energii. Na podsumowanie kampanii powstał film ukazujący większość działań, opublikowany na youtube.

wykonanie strony internetowej: Everest Studio