Kurs pierwszej pomocy


Praca ratownika medycznego jest trudna i odpowiedzialna. Nie może on ulegać emocjom, lecz w sposób opanowany, a przede wszystkim skuteczny pomagać poszkodowanym. Pani Ania już po raz drugi odwiedziła naszą szkołę. Tym razem szkoliła uczniów klasy 5b i członków koła „Młodzi Ratownicy". Uczniowie ćwiczyli pozycję boczną ustaloną, resuscytację krążeniowo-oddechową, pierwszą pomoc przy oparzeniach, odmrożeniach, ranach. Ratowniczka w czasie zajęć podkreślała, iż podczas udzielania pomocy najważniejsze jest nasze bezpieczeństwo!!!

wykonanie strony internetowej: Everest Studio