I Gminny Konkurs Wiedzy Przyrodniczej

4 marca 2019r. odbył się I Gminny Konkurs Wiedzy Przyrodniczej w Chudowie. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie kl. 8a: Dawid Piotrowski oraz Krzysztof Czyrnik. Celem konkursu było szerzenie wiedzy i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych wśród uczniów, nabywanie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce, rozwijanie u młodzieży umiejętności współpracy. Uczniowie pracowali w zespołach dwuosobowych, rozwiązując zadnia z biologii, chemii, fizyki i geografii. Zadania obejmowały różne formy: uzupełnianie tekstu, dobieranie definicji do pojęć, rozwiązywanie krzyżówki. Po podliczeniu punktów, nasz zespól zajął IV miejsce. Chłopcy otrzymali piękne książki o tematyce przyrodniczej oraz dyplomy za udział. Gratulujemy!

wykonanie strony internetowej: Everest Studio