Ferie z książką kl.1 a

5.02 uczniowie kl. 1a w towarzystwie wróbla Ćwirka wzięli udział w lekcji bibliotecznej, której tematem była „ZIMA". Dzieci doskonale określały cechy i zjawiska zachodzące w przyrodzie, opowiadały o potrzebie niesienia pomocy zwierzętom i ptakom. Ważnym elementem lekcji była przestroga przed rzucaniem śnieżkami, wchodzeniem na zamarznięte zbiorniki wodne oraz podkreślenie, że na łyżwach, sankach czy nartach należy jeździć w miejscach do tego wyznaczonych. Na zakończenie lekcji wszystkie dzieci wypożyczyły książki na ferie oraz obejrzały film z serii „Przygód kilka wróbla Ćwirka".

Bezpiecznych i zaczytanych ferii!

wykonanie strony internetowej: Everest Studio