Uczniowie z Gierałtowic uczestnikami Biegu 9 Górników


16 grudnia 2018 r. drużyna reprezentująca Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gierałtowicach miała ogromny zaszczyt uczestniczyć w Biegu 9 Górników, który był częścią obchodów 37. rocznicy strajku i pacyfikacji KWK Wujek w Katowicach po wprowadzeniu stanu wojennego w grudniu 1981 roku. Udział w niedzielnym biegu potwierdziło 56 szkół. Uczestnicy biegu przebiegli pod Krzyż Pomnik Górników Poległych 16 grudnia 1981 roku. Każda placówka wybrała jako patrona jednego z zabitych górników i jego podobizna była widoczna na koszulkach. Drużyna z Gierałtowic nosiła wizerunek Joachima Gnidy. Podczas pacyfikacji kopalni został postrzelony w głowę. Przewieziony do szpitala nie odzyskał przytomności. Miał 28 lat. Pozostawił żonę i córkę. Postawa górników dowodzi, iż stanęli w obronie najważniejszych wartości-prawa do wolności i godności. Nie zawahali się nawet, gdy przyszło im wystąpić przeciwko czołgom i uzbrojonym oddziałom ZOMO.
To właśnie ich działaniu, ich bohaterstwu zawdzięczamy drogę dla wolności - mówił premier Mateusz Morawiecki (obecny na wieczornych obchodach 16.12.2018), dodając, że męstwo i bohaterstwo górników z Wujka było przejawem największego umiłowania ojczyzny.
Opiekę nad uczestnikami wyjazdu sprawowali panowie Marcin Grzegorzyca i Stefan Duda.

Podziękowania należy skierować pod adresem pani dyrektor Urszuli Cieślik, która zgodziła się na zorganizowanie wyjazdu i zapewniła środki finansowe na jego realizację.

Galeria

wykonanie strony internetowej: Everest Studio