Akademia Bezpiecznego Puchatka


W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie klas pierwszych ZSP w Gierałtowicach realizowali X edycję programu edukacyjnego „Akademia Bezpiecznego Puchatka" pod patronatem Komendy Głównej Policji i Kuratorium Oświaty. Głównym celem było wdrożenie uczniów klas pierwszych do przestrzegania bezpieczeństwa na drodze, w szkole, w domu i w czasie zabawy.
Uczniowie uczestniczyli w zajęciach dotyczących bezpieczeństwa, realizowanych w oparciu o starannie opracowane materiały edukacyjne. Kubuś Puchatek „uczył" dzieci, jak zgodnie z prawem poruszać się po drodze, jak przechodzić przez jezdnię, jeździć na rowerze oraz jak bezpiecznie i zdrowo odpoczywać w czasie wolnym od zajęć szkolnych. „Przypominał" o konieczności noszenia odblasków, by być widocznym na drodze oraz poruszył zagadnienia dotyczące rozsądnego i bezpiecznego korzystania z Internetu.
Obserwujemy, że realizacja zadań wynikających z programu pozytywnie wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa uczniów w naszej szkole.

wykonanie strony internetowej: Everest Studio