Unikatowa wystawa z okazji 100. rocznicy odrodzenia państwa polskiego

Głównym celem zorganizowania wystawy była chęć zachowania spuścizny po dawnych mieszkańcach miejscowości, które obecnie tworzą Gminę Gierałtowice.

Nasi przodkowie żyli w burzliwych i niespokojnych czasach. Ich los determinowała ciężka praca, przywiązanie do wiary i oddanie rodzinie. W oddali toczyła się wielka europejska i międzynarodowa polityka.
Wystawę stanowią dokumenty udostępnione przez mieszkańców sołectw naszej gminy. W części był to odzew na apel zamieszczony w Wieściach Gminnych.
Na ekspozycji zgromadzono 75 oryginalnych dokumentów i zdjęć. Wyłania się z nich obraz życia naszych przodków, przepełniony etosem śląskim, który wypływał z przeciwności, jakie musieli pokonać mieszkańcy tych ziem, gdzie rozwój przemysłu nie oznaczał oderwania od tradycji, a wręcz przeciwnie, stałe zagrożenie życia, wynikające z trwania na pograniczu i niebezpiecznej pracy w kopalniach leżały u podstaw przywiązania do tradycji, rodziny i Kościoła. Na takie części podzielono wystawę, która mówi o życiu zwykłych ludzi sto lat temu. W pierwszej opowiedziano o tym jak obdarzali się miłością i szacunkiem w rodzinach, w kolejnej jak zdobywali wykształcenie i ciężko pracowali, w ostatniej części opowiedziano jak pozostawali wierni Ojczyźnie.
Dokumenty udostępniono pod podanym poniżej linkiem. Elektronicznie usunięto z nich nazwiska. Przygotowano również film na temat wystawy.
Organizatorzy wystawy pragną tą drogą podziękować osobom, które zaangażowały się w przygotowanie wystawy i udostępniły swe bezcenne rodzinne pamiątki.
Uroczyste otwarcie wystawy nastąpi 7 listopada 2018 r. o godzinie 13.30 w auli Zespołu Szkół w Gierałtowicach.

Zgromadzone zbiory z opisem

Film o wystawie

wykonanie strony internetowej: Everest Studio