Szkolny Klub Amnesty International inauguruje działalnosć


Z niezmierną przyjemnością informujemy, iż rozpoczął działalność Szkolny Klub Amnesty International. Szkolne kluby to zespoły składające się z kilku do kilkunastu uczniów i nauczyciela, które zgodnie z misją i wizją Amnesty International i w porozumieniu z lokalnymi zespołami edukacyjnymi podejmują działania na rzecz przestrzegania praw człowieka w swoich środowiskach lokalnych i na świecie. Główne działania jakie podejmują szkolne grupy to: akcje (stolikowe, happeningi) mające na celu rozbudzenie świadomości praw człowieka, wieczory pisania listów, debaty, panele dyskusyjne, spotkania z ekspertami praw człowieka, zbieranie podpisów pod petycjami, konkursy, wystawy, pokazy filmów, gazetki.
Szkolne Grupy Amnesty International podejmują działania edukacyjne na różnym poziomie – działają na rzecz praw człowieka na świecie, na rzecz praw człowieka w środowisku/lokalnym oraz na rzecz samorządności szkolnej i bardzo często angażują w swoje przedsięwzięcia społeczność lokalną, a następnie pokazują rezultaty swojej pracy za pośrednictwem mediów, dzięki czemu idea praw człowieka trafia do szerokich kręgów społeczności lokalnej.
Działalność szkolnej grupy Amnesty International rozwija w oparciu o prawa człowieka środowisko szkolne, buduje szkolną samorządność, a przez nią społeczeństwo obywatelskie.

Poniżej link do najnowszych informacji:
 witryna Szkolnego Klubu Amnesty International

wykonanie strony internetowej: Everest Studio