Wyjazd do Muzeum Śląskiego w Katowicach


9 października klasy ósme odwiedziły Muzeum Śląskie w Katowicach. Młodzież mogła udać się w podróż w czasie. Od czasów średniowiecznych, przez wojny oraz czasy PRL-u aż do czasów obecnych. Obejrzeliśmy wystawę sztuki malarskiej oraz rzeźby. Jednak największym zainteresowaniem cieszyły się gry multimedialne sprawdzające np. znajomość gwary śląskiej. Wycieczka ta przybliżyła młodym ludziom dzieje ziemi, na której się urodzili.

wykonanie strony internetowej: Everest Studio