Jubileusz 20-lecia Izby Regionalnej

 

Okres przerwy wakacyjnej pozwolił na dokonanie przeglądu eksponatów zgromadzonych w szkolnej Izbie Regionalnej. Uroczyste otwarcie Izby Regionalnej miało miejsce w roku szkolnym 1998/1999. W zamierzeniach pomysłodawców wystrój miał przypominać śląską kuchnię. Od tego czasu zgromadzono wiele eksponatów, które przekazują wiedzę o życiu naszych przodków. Jubileusz 20-lecia powstania Izby Regionalnej stał się okazją do dokonania podsumowań.

Rozpoczęto niezwykle żmudną pracę nad inwentarzem eksponatów. Przez 20 lat zgromadzono zbiory, które stale się powiększają. W pracach nad dokumentacją pomagają uczniowie, którzy w poprzednim roku szkolnym uczestniczyli w projekcie Śląsk na co dzień, Śląsk od święta, przygotowanym przez Muzeum w Gliwicach. Młodzi etnografowie prowadzili już zajęcia dla swoich kolegów i koleżanek, dotyczące zwyczajów i obrzędów na Górnym Śląsku. W tym roku szkolnym przygotowują obchody Jubileuszu Izby Regionalnej połączone z obchodami 100-rocznicy odrodzenia państwa polskiego. Okażemy wdzięczność za przekazanie eksponatów, które wzbogacą wiedzę o życiu minionych pokoleń na Górnym Śląsku oraz w naszej gminie.


Wykaz eksponatów

wykonanie strony internetowej: Everest Studio