Zolyty i zaślubiny - zajęcia w Muzeum w Gliwicach

W piątek 27 kwietnia grupa młodych etnografów uczestniczyła w ósmym spotkaniu z cyklu Śląsk na co dzień, Śląsk od święta. Jak zwykle było więcej chętnych, niż miejsc. Duże zainteresowanie dowodzi, iż młodzi ludzie chcą zdobywać wiedzę o przeszłości Śląska. Należy nadmienić, iż grupa z Gierałtowic jest bardzo chwalona przez prowadzących, gdyż jako jedna z nielicznych biegle posługuje się gwarą i zna wiele zwyczajów omawianych podczas zajęć. Tym razem wysłuchano opowieści o obrzędach i wierzeniach związanych ze ślubem i weselem. Jak to się stało, że tyle osób wybiera na zawarcie związku małżeńskiego miesiące z literą r w nazwie? Na czym polega polterabend? Dlaczego przed I wojną światową strój śląskiej panny młodej był najczęściej czarny? Odpowiedzi na te pytania poznali uczestnicy zajęć. Miłym zaskoczeniem dla wszystkich było odtworzenie filmu nagranego w Gierałtowicach. W części warsztatowej wykonywano papierowe repliki skrzyń posagowych, w których panny młode otrzymywały posag.

Fotorelacja

wykonanie strony internetowej: Everest Studio