Dawid Piotrowski laureatem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego

Dawid Piotrowski przeszedł z sukcesem przez etap szkolny, rejonowy i wojewódzki konkursu. Musiał przeczytać lektury obowiązkowe, a także zgłębić tajniki wiedzy o języku.
Wykazał się absolutną biegłością w analizie i interpretacji utworów literackich z użyciem odpowiedniej terminologii oraz w tworzeniu wypowiedzi pisemnej na określony temat.
W tym roku szczególny nacisk położono na wykorzystywanie do tworzenia wypowiedzi pisemnych elementów retoryki, w tym stosowanie środków stylistycznych i organizowanie tekstu, a także sprawną argumentację.
GRATULUJEMY DAWIDOWI TYTUŁU LAUREATA!

IMG 9012

wykonanie strony internetowej: Everest Studio