Szkolny Konkurs Czytelniczy "Kto czyta - żyje wielokrotnie"

  • Drukuj


20 lutego 2018 r. odbył się w naszej szkole konkurs czytelniczy, przeznaczony dla uczniów klas drugich i trzecich, pod hasłem " Kto czyta - żyje wielokrotnie".
Celem konkursu było zachęcanie dzieci do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły, promowanie czytelnictwa, rozwijanie wyobraźni, myślenia, kształtowanie umiejętności szybkiego zapamiętywania czytanego tekstu, kojarzenia i sprawnego udzielania odpowiedzi .
Do konkursu zgłosiło się 6 uczniów z klasy 2a,b oraz 3a, b, c ,d. Każdą klasę reprezentował, uczeń wyłonionych wcześniej przez wychowawcę w eliminacjach klasowych.
Szkolna Komisja Konkursowa w składzie: p. Zdzisława Popiel , p. Urszula Ficek i p. Teresa Ral przyznała 3 główne nagrody.
1 miejsce - 3a Aleksander Cichór
2 miejsce - 3c Antoni Kowalski
3 miejsce - 3 b Alicja Pietraszek
Laureaci konkursu uhonorowani zostali dyplomami i nagrodami książkowymi. Każdy uczestnik konkursu również otrzymał imienny dyplom. Udział w konkursie stworzył możliwość odkrycia przez uczniów własnych uzdolnień, pogłębił wiarę we własne możliwości, dał szansę na osiągnięcie sukcesu .
Dziękujemy wszystkim uczestnikom.