Życie i kultura w średniowieczu

W mroźny poranek 21 lutego do szkoły zawitała grupa artystyczna Rekonstrukto z pokazem dotyczącym życia rycerskiego pod hasłem: Życie i kultura w średniowieczu.
Uczniowie klas IV-VI zostali zabrani w podróż w czasie do wieków, kiedy rycerze zakuci w zbroje i z mieczem w ręku nie szczędzili wysiłku, by bronić honoru. Niewiasty przyodziane były w piękne suknie podkreślające kobiece kształty, a ich głowy zdobiły bogato zdobione toczki, diamenty i chusty. W tamtych czasach rycerz spieszył służyć pomocą i bronić damy swego serca.
Uczestnicy pokazu przekonali się, iż nazywanie tej epoki wiekami średnimi (średniowieczem), jest krzywdzące. Średniowiecze to nie epoka ciemnoty i zabobonu usytuowana pomiędzy znamienitymi okresami rozkwitu, jakimi były starożytność i odrodzenie.
Średniowiecze to baśniowy czas pełen górnolotnych ideałów jak: oddanie, wierność, poświęcenie, dotrzymywanie składanych ślubów, ochrona biednych, wdów, sierot i potrzebujących wsparcia. Była to epoka, w której istniały wzorce rycerza, władcy, ascety. Każdy starał się dążyć w swym życiu do ideału, wyznaczonego przez Kościół i literaturę, mającą charakter moralizatorski.
Być może pokaz zaowocuje u uczniów chęcią poznania epoki, mającej niesłusznie czarny pijar w historiografii.

Przeglądaj zdjęcia

wykonanie strony internetowej: Everest Studio