Warsztaty MINECRAFT

W środę 24.01.2018 r. w naszej szkole, odbyły się Warsztaty Minecraft. W warsztatach uczestniczyli uczniowie klas drugich i trzecich. Zajęcia poprowadzili pracownicy Politechniki Śląskiej. Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej aktywnie współpracuje ze szkołami, w celu popularyzacji kształcenia w dziedzinie nauk ścisłych, technicznych i przyrodniczych. Warsztaty składały się z dwóch części. Pierwszą częścią był wykład pt. „Minecraft- czyli o złożach, surowcach oraz ich wydobyciu i wykorzystaniu w realnym świecie". Wykładowcy opowiedzieli uczniom o grze komputerowej, stworzonej przez Markusa Perssona, która daje możliwość graczom budowania i tworzenia obiektów położonych w losowo generowanym świecie gry. Uczniowie dowiedzieli się również, gdzie w prawdziwym świecie można spotkać i wydobywać surowce tj. w świecie Minecraft. Druga część spotkania miała charakter warsztatowy. Dzieci zostały podzielone na grupy i przemieszczaly się pomiędzy czterema stanowiskami. Na pierwszym stanowisku uczniowie poznawali właściwości minerałów w świecie Minecraft i w rzeczywistości. Drugie stanowisko dotyczyło craftingu - metody pozwalającej na tworzenie wielu przedmiotów i materiałów w odniesieniu do świata gry i świata rzeczywistego. Trzecie stanowisko poświęcone było kryształom, ich obróbce i pozyskiwaniu. Podsumowanie zdobytych informacji odbyło się na ostatnim stanowisku. Tam też uczniowie brali udział w grach i zabawach dydaktycznych. Dzieci były niezwykle zainteresowane całym wydarzeniem. Dzięki warsztatom uczniowie zdobyli ogrom wiedzy i dowiedzieli się, że jedna z najpopularniejszych gier na świecie czerpie inspiracje z realnego świata.

wykonanie strony internetowej: Everest Studio