Wyjazd na lodowisko

W dniu 19.01.2018 r. odbył się wyjazd na lodowisko do Zabrza. Brało w nim udział 18 uczniów. Celem wyjazdu było:

  • wszechstronne doskonalenie sprawności fizycznej;
  • propagowanie łyżwiarstwa jako formy aktywnego spędzania czasu wolnego;
  • nauka i doskonalenie indywidualnych umiejętności jazdy na łyżwach poprzez gry, zabawy oraz ćwiczenia;
  • rozwijanie indywidualnych zainteresowań i zamiłowań;
  • pokonywanie własnych słabości i lęków; rozwijanie wytrwałości w dążeniu do celu;
  • hartowanie i uodpornienie organizmu;
  • utrwalenie właściwych postaw opartych na współpracy w grupie i szacunku dla partnera czy przeciwnika;
  • utrwalenie podstawowych zasad bezpieczeństwa obowiązujących na lodowisku.

Galeria zdjęć

wykonanie strony internetowej: Everest Studio